ΣΚΛΗΘΡΟ

Λεπτομέρειες έργουx
Τοποθεσία: ΣΚΛΗΘΡΟ ΦΛΩΡΙΝΑ

ΙΣΧΥΣ: 100 ΚW  +  4 Χ 20KW