29
Οκτ

Φωτοβολταϊκά: Τρίμηνη παράταση στις Εν. Κοινότητες για διατήρηση της «ταρίφας» χωρίς συμμετοχή σε διαγωνισμούς

Τη δυνατότητα των Ενεργειακών Κοινοτήτων να υπογράψουν σύμβαση με τον ΔΑΠΕΕΠ μέχρι την 1η Απριλίου του 2022, για φωτοβολταϊκά συνολικής ισχύος έως 18 Μεγαβάτ που έχουν εξασφαλίσει το δικαίωμα «ταρίφας» εκτός διαγωνιστικών διαδικασιών, δίνει το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας μέσω της τροπολογίας που προστέθηκε στο νομοσχέδιο για την ενεργειακή απόδοση.

Υπενθυμίζεται ότι η κατακύρωση τιμής αναφοράς εκτός διαγωνισμών αφορά «μικρά» φωτοβολταϊκά που έχουν λάβει οριστικούς όρους σύνδεσης έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020, ή που έως τη συγκεκριμένη ημερομηνία οι αιτήσεις τους για τη χορήγηση προσφορών σύνδεσης έχουν καταστεί πλήρεις για κατάταξη σε σειρά προτεραιότητας. Για τέτοια έργα, οι Κοινότητες μπορούν να διατηρήσουν την «ταρίφα» αν πλέον υπογράψουν συμβάσεις μέχρι την 1η Απριλίου με την ΔΑΠΕΕΠ.

Η προηγούμενη προθεσμία, η οποία είχε καθορισθεί και πάλι με τροπολογία του ΥΠΕΝ (στο νομοσχέδιο για το Κτηματολόγιο τον προηγούμενο Ιούλιο), προέβλεπε την υπογραφή των συμβάσεων έως την 1η Ιανουαρίου 2022. Επομένως, πλέον παρατείνεται για ένα τρίμηνο το χρονικό «παράθυρο» εντός του οποίου μπορούν οι Ενεργειακές Κοινότητες να κρατήσουν τις τιμές αναφοράς εκτός διαγωνισμών, για ένα χαρτοφυλάκιο έργων 18 Μεγαβάτ.

Υπενθυμίζεται ότι για τα φωτοβολταϊκά έως 1 Μεγαβάτ των Ενεργειακών Κοινοτήτων, η ταρίφα είναι 68,87 ευρώ ανά Μεγαβατώρα, για ηλέκτριση (ή δήλωση ετοιμότητας) έως το τέλος Φεβρουαρίου 2022. Από 1η Μαρτίου και έως 31 Δεκεμβρίου 2022, η τιμή αναφοράς μειώνεται στα 65 ευρώ ανά Μεγαβατώρα.

Με βάση τη νέα προθεσμία που ορίζει η ρύθμιση στο νομοσχέδιο για την ενεργειακή απόδοση, από τις 2 Απριλίου 2022 κι έπειτα (αντί για τις 2 Ιανουαρίου 2022 που προβλεπόταν νωρίτερα), οι Ενεργειακές Κοινότητες θα μπορούν να διατηρήσουν «ταρίφες» εκτός διαγωνισμών μόνο για 2 φωτοβολταϊκά, με ισχύ έως 500 κιλοβάτ το καθένα.

Την ίδια στιγμή, η καινούρια ρύθμιση διατηρεί το πιο ευνοϊκό καθεστώς για τις Κοινότητες στις οποίες συμμετέχουν Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ και Β’ βαθμού και για όσα ανάλογα εγχειρήματα διαθέτουν περισσότερα από 60 μέλη, από τα οποία τουλάχιστον τα 50 είναι φυσικά πρόσωπα. Σε αυτές τις περιπτώσεις, παραμένει η δυνατότητα υπογραφής συμβάσεων με τον ΔΑΠΕΕΠ, με «ταρίφες» εκτός διαγωνισμών, για ένα χαρτοφυλάκιο «μικρών» έργων συνολικής ισχύος 18 MW, έως τις 31 Δεκεμβρίου 2022.

Όπως έχει γράψει το energypress, η συγκεκριμένη ημερομηνία αποτελεί το απόλυτο ορόσημο για την υπογραφή σύμβασης με τον ΔΑΠΕΕΠ, και με αυτό τον τρόπο διατήρησης τιμής αναφοράς εκτός διαγωνισμών, για τα «μικρά» έργα ΑΠΕ όλων των τεχνολογιών (φωτοβολταϊκά, αιολικά) και όλων των φορέων (Κοινοτήτων και ιδιωτών). Από την 1η Ιανουαρίου 2023, δεν μπορεί να συνάψει Σύμβαση Λειτουργικής Ενίσχυσης με τον ΔΑΠΕΕΠ ένας σταθμός ΑΠΕ, παρά μόνον εάν έχει συμμετάσχει σε διαγωνιστική διαδικασία.

Έτσι, μεταξύ άλλων, το ορόσημο αυτό ισχύει και για το ένα φωτοβολταϊκό έως 500 κιλοβάτ που μπορεί να εγκαταστήσει ένας ιδιώτης, αξιοποιώντας τη δυνατότητα που «άνοιξε» το ΥΠΕΝ, με την ίδια τροπολογία στο νομοσχέδιο για το Κτηματολόγιο, για την ανάπτυξη ενός «μικρού» έργου ανά φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Προϋπόθεση είναι ότι ο ιδιώτης ή η εταιρεία να μην έχει συνάψει ήδη δύο συμβάσεις λειτουργικής ενίσχυσης εκτός ανταγωνιστικών διαδικασιών.