14
Ιούν

Σήμερα στη Βουλή το νομοσχέδιο για απλοποίηση της αδειοδότησης ΑΠΕ και αποθήκευση ενέργειας – Πως θα ρυθμιστεί το θέμα των περικοπών «πράσινης» παραγωγής

Θοδωρής Παναγούλης

Σήμερα, καλώς εχόντων των πραγμάτων, αλλά σε κάθε περίπτωση εντός της εβδομάδας θα γίνει η κατάθεση στη Βουλή από το ΥΠΕΝ του σχεδίου νόμου για το δεύτερο «κύμα» απλοποίησης της αδειοδότησης νέων έργων ΑΠΕ, αλλά και για το πλαίσιο ανάπτυξης και λειτουργίας μονάδων αποθήκευσης.

Η περαιτέρω απλοποίηση της αδειοδοτικής διαδικασίας αποτελεί μεταρρύθμιση που περιλαμβάνεται στο «Ελλάδα 2.0», όπου μάλιστα προβλέπεται ότι τα σχετικά μέτρα θα γίνουν νόμος του Κράτους έως το τέλος Ιουνίου του 2022. Επομένως, πρόθεση του ΥΠΕΝ είναι να τηρηθεί η εν λόγω προθεσμία, από την οποία εξάλλου συναρτάται και το «ξεκλείδωμα» χρηματοδοτήσεων για ενεργειακές επενδύσεις που έχουν ενταχθεί στο Ταμείο Ανάκαμψης.

Το θεσμικό πλαίσιο για τα offshore αιολικά που έπρεπε κανονικά να έχει και αυτό ψηφιστεί μέχρι τέλος Ιουνίου έχει λάβει μικρή παράταση και θα παρουσιαστεί σε διαβούλευση τις επόμενες ημέρες.

Όσον αφορά τις προβλέψεις του σχεδίου νόμου για τις ΑΠΕ, μία από τις ρυθμίσεις που βρέθηκαν στο «μικροσκόπιο» των φορέων του κλάδου είναι οι εισαγωγή για πρώτη φορά της δυνατότητας περικοπών έως 5% στην έγχυση ενέργειας από «πράσινες» μονάδες ηλεκτροπαραγωγής, όταν αυτό χρειάζεται για την ασφαλή λειτουργία του συστήματος. Σύμφωνα με τη σχετική ρύθμιση, η δυνατότητα αυτή θα ενσωματώνεται στις Οριστικές Προσφορές Σύνδεσης, με την προσθήκη ειδικού όρου.

Όριο απορρόφησης μόνο σε νέα έργα 

Όπως έχει γράψει το energypress, από τις τοποθετήσεις στη διαβούλευση του νομοσχεδίου διαφάνηκε πως αρκετοί φορείς διαβλέπουν στους λειτουργικούς περιορισμούς κινδύνους στη βιωσιμότητα των έργων ΑΠΕ, αν δεν υπάρξουν πρόνοιες ώστε να μην υπάρχει περίπτωση να ανατραπεί το οικονομικό πλαίσιο λειτουργίας των μονάδων.

Σε αυτό το πλαίσιο, για παράδειγμα, τόσο με την ΕΛΕΤΑΕΝ όσο ο ΣΠΕΦ υποστήριξαν ότι οι περικοπές θα πρέπει να εφαρμοσθούν αποκλειστικά στις νέες οριστικές προσφορές σύνδεσης. Επίσης, η ΕΛΕΤΑΕΝ πρότεινε να υπάρξει και μία ασφαλιστική δικλείδα αποζημίωσης ενός επενδυτή, στην περίπτωση που οι απορρίψεις ενέργειας ξεπεράσουν το ποσοστό το οποίο αναφέρεται στη σύμβαση σύνδεσης του έργου του.

Από την πλευρά του ΥΠΕΝ, διαμηνύεται ότι το μέτρο είναι απαραίτητο για να απελευθερωθεί ηλεκτρικός «χώρος» και η ενίσχυση των ΑΠΕ να γίνει με τους ρυθμούς που απαιτούνται ώστε να επιτευχθεί ο στόχος για το «πράσινο» μερίδιο ηλεκτροπαραγωγής έως το 2030. Από την άλλη πλευρά, ξεκαθαρίζουν ότι δεν πρόκειται να εφαρμοσθεί αναδρομικά, δηλαδή θα ισχύσει για τις οριστικές προσφορές που θα εκδοθούν αφότου αυτό ενεργοποιηθεί.

«Παράθυρο» για διαφορετικό ποσοστό περικοπών ανά τεχνολογία 

Όσον αφορά τις υπόλοιπες αντιρρήσεις για τον τρόπο εφαρμογής του μέτρου, από το υπουργείο επισημαίνεται ότι θα υπάρξουν μικρές τροποποιήσεις, ώστε οι περικοπές να γίνονται με δικαιότερο τρόπο. Αν και δεν αποσαφηνίζεται προς ποια κατεύθυνση θα κινούνται αυτές οι τροποποιήσεις, όλες οι ενδείξεις συγκλίνουν στο γεγονός ότι θα υπάρξει διαφοροποίηση του ποσοστού περικοπών ανά τεχνολογία, με τα φωτοβολταϊκά να αναλαμβάνουν το μεγαλύτερο μερίδιο, έναντι των υπόλοιπων μονάδων «πράσινης» ηλεκτροπαραγωγής.

Ο λόγος είναι πως τα φωτοβολταϊκά πάρκα υπερτερούν κατά πολύ στα νέα έργα ΑΠΕ που δρομολογούνται. Επομένως, μία διαφοροποίηση στις περικοπές θα συνέβαλε στο γίνει πιο ισορροπημένη η κατανομή της «πράσινης» ηλεκτροπαραγωγής ανά τεχνολογία.