20
Δεκ

ΡΑΕ: Λήγει η υποβολή αιτήσεων για Βεβαιώσεις Παραγωγού ΑΠΕ την Δευτέρα 21 Δεκεμβρίου – Τι πρέπει να ξέρετε

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας υπενθυμίζει ότι τη Δευτέρα 21 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 23:59 λήγει η ηλεκτρονική υποβολή νέων αιτήσεων για χορήγηση Βεβαίωσης Παραγωγού, μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος ΑΠΕ της ΡΑΕ (http://rae.marketsite.gr) καθώς και των αιτημάτων τροποποίησης ηλεκτρονικά – εκτός τους συστήματος – μέσω  email.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Βεβαιώσεων αλλά και όπως παρουσιάστηκε με κάθε λεπτομέρεια στην Ημερίδα της ΡΑΕ στις 25 Νοεμβρίου 2020, η αίτηση είναι έγκυρη και έχει υποβληθεί εμπρόθεσμα, εφόσον έχει υποβληθεί πλήρως έως τη Δευτέρα 21.12.2020 και ώρα 23.59. Αυτό σημαίνει ότι και το παράβολο υπέρ ΡΑΕ, θα πρέπει να έχει πληρωθεί στην Τράπεζα έως αυτή τη μέρα και ώρα. Σε διαφορετική περίπτωση εάν η πληρωμή πραγματοποιηθεί σε μεταγενέστερο χρόνο, η αίτηση δεν είναι εμπρόθεσμη.

Διευκρινίζεται για ακόμη μία φορά ότι το πληροφοριακό σύστημα της ΡΑΕ ελέγχει μέσω του διατραπεζικού συστήματος ΔΙΑΣ τη διαθέσιμη πληροφορία «ημέρα και ώρα πληρωμής» και εάν είναι μεταγενέστερη της 21.12.2020 και 23.59, δεν αλλάζει το status της αίτησης σε πληρωμένη, και την κρατά ως «εκτός χρόνου πληρωμής».

Όπως γνωρίζετε το πληροφοριακό σύστημα της ΡΑΕ παράγει αυτόματα για κάθε νέο αίτημα έναν μοναδικό Κωδικό πληρωμής «RF…………………………………..».

Η πληρωμή από τον αντίκλητο γίνεται με δύο τρόπους

1ος τρόπος: Με φυσική παρουσία σε κατάστημα με χρήση του μοναδικού Κωδικού πληρωμής RF…… που έχει εκδοθεί από το σύστημα για το συγκεκριμένο αίτημα, και αυτό μπορεί να γίνει το μεσημέρι της Δευτέρας 21.12.2020 (πριν κλείσει η Τράπεζα), οπότε είναι βέβαιο ότι η πληρωμή καταχωρείται στα Τραπεζικά συστήματα επί τόπου και άρα η «ημερομηνία και ώρα» που φαίνεται στο ΔΙΑΣ είναι η ημερομηνία και ώρα της πληρωμής στο κατάστημα (εμπρόθεσμη).

2ος τρόπος: Με εντολή μέσω web banking με χρήση του μοναδικού Κωδικού πληρωμής RF…… που έχει εκδοθεί από το σύστημα για το συγκεκριμένο αίτημα, οποιαδήποτε στιγμή κριθεί σκόπιμο από τον αιτούντα προκειμένου να διασφαλιστεί ότι έχει πραγματοποιηθεί άμεσα και δεν θα πραγματοποιηθεί σε χρόνο μεταγενέστερο της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας υποβολής. Στην περίπτωση αυτή χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή και επισημαίνονται τα ακόλουθα:

  • Το web banking δεν κάνει άμεσα την πληρωμή, εκτός αν το ζητήσει ο ίδιος ο ενδιαφερόμενος  – κάτι που χρεώνεται επιπλέον (σύστημα IRIS κλπ).
  • Το web banking ενημερώνει τον ενδιαφερόμενο πότε θα πραγματοποιηθεί η πληρωμή, αλλά συνήθως αυτό από συνήθεια, δεν το λαμβάνουν πολλοί συναλλασσόμενοι υπόψη.
  • Υπάρχει λοιπόν ορατός «κίνδυνος» πολλοί ενδιαφερόμενοι να ενεργοποιήσουν τις πληρωμές την τελευταία στιγμή μέσω web banking για τους δικούς τους λόγους και κατά συνέπεια η εντολή αυτή να εκτελεστεί μετά τα μεσάνυχτα, ανάλογα με την επιλογή τους, ή με τον χρόνο που η κάθε τράπεζα επεξεργάζεται τις εντολές web banking.  Σε αυτή την περίπτωση οι αιτήσεις δεν περάσουν και θα παραμείνουν «εκτός χρόνου πληρωμής».
  • Δεν υπάρχει τρόπος να ενημερωθεί το σύστημα για κάθε περίπτωση, πότε δόθηκε η εντολή πληρωμής,  γιατί είναι προσωπικό δεδομένο.

Κατόπιν των ανωτέρω η ΡΑΕ συστήνει στους ενδιαφερόμενους που θα υποβάλλουν αίτηση στον κύκλο του Δεκεμβρίου 2020 να λάβουν υπόψη τα ανωτέρω και να προβούν στις δέουσες ενέργειες ώστε να εξασφαλίσουν ότι η πληρωμή θα γίνει έγκυρα και έγκαιρα (εμπρόθεσμα) έως τις 21.12.2020 και ώρα 23:59.