30
Απρ

Νέο αδειοδοτικό ΑΠΕ: Ρητή προθεσμία και στην Άδεια Εγκατάστασης για να κρατήσει ο επενδυτής «ζωντανή» τη Βεβαίωση Παραγωγού

Κώστας Δεληγιάννης

Η προσθήκη μίας τρίτης διορίας στην ωρίμανση των νέων έργων ΑΠΕ περιλαμβάνεται στην πρόταση της Επιτροπής Αδειοδότησης ΑΠΕ του ΥΠΕΝ, υπό τη Γενική Γραμματέα Α. Σδούκου, σχετικά με το δεύτερο «κύμα» παρεμβάσεων για την απλοποίηση των αδειοδοτικών διαδικασιών υλοποίησης καινούριων «πράσινων» επενδύσεων.

Η διορία αυτή, η οποία όπως και όλη η πρόταση παρουσιάσθηκε στη σύσκεψη της Δευτέρας με φορείς της αγοράς, αφορά τη θέσπιση ενός μέγιστου «χρονικού παραθύρου» για την αίτηση χορήγησης Άδειας Εγκατάστασης. Έτσι, στην περίπτωση που εκπνεύσει αυτό το «χρονικό παράθυρο», τότε η Βεβαίωση Παραγωγού ΑΠΕ για το συγκεκριμένο έργο θα εκπνέει αυτοδικαίως.

Όπως είναι φυσικό, η προθεσμία θα ξεκινά να μετρά από την αποδοχή της Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης και προτείνεται να είναι 12 μήνες για φωτοβολταϊκούς, χερσαίους αιολικούς και υβριδικούς σταθμούς, καθώς και 18 μήνες για τις υπόλοιπες τεχνολογίες ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ. Επίσης, η Επιτροπή εισηγείται να οριστεί στους 24 μήνες για τα ειδικά έργα, αλλά και τις υβριδικές μονάδες που συμπεριλαμβάνουν την κατασκευή υποθαλάσσιας διασύνδεσης δύο ή περισσοτέρων Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών.

Δυνατότητα 12μηνης παράτασης

Αξίζει να σημειωθεί πως οι παραπάνω διορίες μπορούν να παρατείνονται έως και για 12 μήνες, υπό την προϋπόθεση ότι ο επενδυτής έχει καταθέσει εγγράφως σχετικό αίτημα. Για όλο το διάστημα παράτασης, θα υποχρεούται να καταβάλει ένα ειδικό τέλος, ύψους 150 ευρώ ανά MW και ανά μήνα, για να συνεχίσει να δεσμεύει ηλεκτρικό «χώρο» για το έργο.

Υπενθυμίζεται ότι, από τη θεσμοθέτηση της Βεβαίωσης Παραγωγού, προβλέπονται προθεσμίες ολοκλήρωσης για τα δύο στάδια που προηγούνται της Άδειας Εγκατάστασης. Έτσι, για τους φωτοβολταϊκούς και του χερσαίους αιολικούς σταθμούς, για παράδειγμα, η Βεβαίωση Παραγωγού ήδη παύει αυτοδικαίως αν εντός 6 μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της Βεβαίωσης, ο κάτοχος δεν έχει καταθέσει αίτηση για χορήγηση ΑΕΠΟ, εφόσον έχει σχετική υποχρέωση. Η Βεβαίωση παύει επίσης στην περίπτωση που εντός 36 μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της Βεβαίωσης, δεν έχει υποβληθεί αίτηση στον Διαχειριστή για χορήγηση Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης.

Πότε επίσης θα παύει η Βεβαίωση 

Σε αυτό το πλαίσιο, η εφαρμογή μία ανάλογης χρονικής ρήτρας και στην περίπτωση της Άδειας Εγκατάστασης έρχεται να αποτελέσει ένα ακόμη αντικίνητρο σε όσους προχωρούν σε χορηγήσεις Βεβαιώσεων Παραγωγού, για έργα τα οποία δεν έχουν την πρόθεση να υλοποιήσουν. Έτσι, προτείνεται υπό το ίδιο πρίσμα με την εισήγηση της Επιτροπής του ΥΠΕΝ για κατάθεση της εγγυητικής επιστολής μαζί με την αίτηση για χορήγηση Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης «μεταφορά» της εγγυητικής επιστολής, έναντι της κατάθεσής της εντός δύο μηνών μετά τη χορήγηση της Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης.

Προς την κατεύθυνση διασφάλισης της ωρίμανσης των «πράσινων» επενδύσεων κατατείνουν και οι υπόλοιπες χρονικές προθεσμίες που εισηγείται η Επιτροπή, όπως για την αυτοδίκαιη παύση της Βεβαίωσης στην περίπτωση που μέχρι την ημερομηνία λήξης της Άδειας Εγκατάστασης, δεν έχει υποβληθεί αίτηση για τη χορήγηση Άδειας Λειτουργίας.

Επίσης, η Βεβαίωση παύει αν ο επενδυτής έχει λάβει αδυναμία σύνδεσης από τον αρμόδιο Διαχειριστή και είτε δεν έχει αιτηθεί τη διατήρηση της σχετικής αίτησης σε εκκρεμότητα, είτε έχει εκπνεύσει η διορία της 5ετίας σε εκκρεμότητα, χωρίς να λάβει Οριστική Προσφορά Σύνδεσης. Το ίδιο συμβαίνει και στην περίπτωση που του έχει χορηγηθεί 2 φορές Οριστική Προσφορά Σύνδεσης, χωρίς να την κάνει αποδεκτή.