20
Ιούν

Νέα λίστα με κορεσμένες περιοχές, όπου θα σταματήσουν οι αιτήσεις για φωτοβολταϊκά – Και αναδρομική εφαρμογή της περικοπής στην απορρόφηση «πράσινης» παραγωγής

Κώστας Δεληγιάννης

Οι περικοπές έως 5% της «πράσινης» ηλεκτροπαραγωγής σε ετήσια βάση θα καταλάβει και έργα ΑΠΕ τα οποία έχουν ήδη λάβει οριστική προσφορά σύνδεσης, δηλαδή πριν από τη νομοθέτηση της σχετικής διάταξης, με την υπερψήφιση του σχεδίου νόμου για την αδειοδοτική απλοποίηση νέων «πράσινων» επενδύσεων και για το καθεστώς ανάπτυξης μονάδων αποθήκευσης, όπου περιλαμβάνεται η ρύθμιση και το οποίο κατατέθηκε την Παρασκευή στη Βουλή.

Όπως είχε γράψει το energypress, το ΥΠΕΝ πρόκρινε η νέα αυτή πρόβλεψη να έχει αναδρομική ισχύ, δηλαδή να εφαρμοσθεί σε έργα που έχουν ήδη ολοκληρώσει την εν λόγω αδειοδοτική φάση, και βέβαια στις επενδύσεις για τις οποίες εκκρεμούν αιτήσεις σύνδεσης. Έτσι, από τις περικοπές εξαιρούνται μόνο οι μονάδες που βρίσκονται ήδη σε λειτουργία, όπως και εκείνες για τις οποίες έχει υποβληθεί δήλωση ετοιμότητας.

Επίσης, εκτός περικοπών μένουν και οι σταθμοί ΑΠΕ που έχουν κλειδώσει «ταρίφα» σε διαγωνισμό, πριν από την ψήφιση του νομοσχεδίου. Κι αυτό γιατί η περικοπή θα ανέτρεπε τα εμπορικά δεδομένα της λειτουργίας των σταθμών, στα οποία οι επενδυτές βάσισαν τις προσφορές τους στις δημοπρασίες.

«Παράθυρο» διαφοροποίησης ανά τεχνολογία

Το μέτρο θα ξεκινήσει να εφαρμόζεται με την έκδοση υπουργικής απόφασης, κατόπιν εισήγησης της ΡΑΕ, που θα εξειδικεύονται και θα ποσοτικοποιούνται οι περιορισμοί. Όπως περιγράφεται το περιεχόμενο της Απόφασης στη σχετική ρύθμιση, ωστόσο, αφήνεται ανοικτό το ενδεχόμενο να υπάρξουν διαφορετικά πλαφόν για τις περικοπές ανά τεχνολογία ΑΠΕ, αφού όπως αναφέρεται είναι δυνατόν μεταξύ άλλων «να διαφοροποιούνται οι περιορισμοί έγχυσης ανά τεχνολογία σταθμών ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ».

Μάλιστα, σύμφωνα με το σχέδιο νόμου, ειδικά για τον μόνιμο περιορισμό της μέγιστης ισχύος παραγωγής του σταθμού σε σχέση με την εγκατεστημένη ισχύ των μονάδων του, καθώς και για τους περιορισμούς της μέγιστης ισχύος παραγωγής του σταθμού για προκαθορισμένες

χρονικές περιόδους εντός της κάθε ημέρας κατανομής, στην περίπτωση των φωτοβολταϊκών σταθμών η απόφαση θα εκδοθεί εντός τριών μηνών από τη θέση σε ισχύ του νομοσχεδίου.

Μέχρι την έκδοση της απόφασης που θα εξειδικεύει τις περικοπές, προβλέπεται ένα μεταβατικό στάδιο για την έκδοση οριστικών προσφορών σύνδεσης από τους Διαχειριστές. Έτσι, στις προσφορές θα περιλαμβάνονται ειδικοί όροι αναφορικά με τη δυνατότητα εφαρμογής περιορισμών έγχυσης, οι οποίοι δεν θα ξεπερνούν τα όρια που τίθενται στη διάταξη.

Πάγωμα αιτήσεων σε ΔΕΔΔΗΕ και ΑΔΜΗΕ – «Ξεπάγωμα» μόνον όπου υπάρχει χώρος

Όσον αφορά το «πάγωμα» των αιτήσεων σύνδεσης, έως ότου προσδιορισθούν τα νέα περιθώρια ισχύος στους υποσταθμούς στο δίκτυο διανομής, από τη διατύπωση του σχετικού άρθρου (97), φαίνεται πως η συγκεκριμένη πρόβλεψη αφορά τις αιτήσεις που υποβάλλονται  στον ΔΕΔΔΗΕ.

Ωστόσο στο άρθρο 5 δίνεται η δυνατότητα και στον ΑΔΜΗΕ «να αναστέλει την υποβολή αιτήσεων για Οριστική Προσφορά Σύνδεσης για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να ξεπερνά τους έξι (6) μήνες και εφόσον τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν την αναστολή ενημερώσει τους ενδιαφερόμενους».

Σε ότι αφορά το άμεσο πάγωμα των αιτήσεων στον ΔΕΔΔΗΕ, σκοπός της αναστολής είναι με βάση τα νέα περιθώρια ισχύος ανά υποσταθμό στο δίκτυο, να επιμερισθεί ο διαθέσιμος ηλεκτρικός «χώρος» ανά υποσταθμό, με τις ποσοστώσεις που προβλέπει το νομοσχέδιο.

Σε αυτό το πλαίσιο, σύμφωνα με την τελική εκδοχή της σχετικής ρύθμισης, ο ΔΕΔΔΗΕ θα πάψει να δέχεται αιτήματα από την 1η Αυγούστου για έργα επενδυτών. Κάτι που σημαίνει πως θα δέχεται αιτήματα και θα χορηγεί όρους σύνδεσης μόνο για συστήματα net-metering, virtual net-metering και φωτοβολταϊκά στη στέγη.

Η υποδοχή των αιτήσεων θα «ξεπαγώσει», μόνον όμως για τις περιοχές που υπάρχει διαθέσιμος ηλεκτρικός χώρος, με τη δημοσίευση των νέων περιθωρίων από τον ΔΕΔΔΗΕ, η οποία θα πρέπει να γίνει εντός 3 μηνών από την ψήφιση του νομοσχεδίου και να επικαιροποιείται ανά τρίμηνο. Στην περίπτωση των υποσταθμών με διαθέσιμο «χώρο» πάνω από 10 MW, ο Διαχειριστής θα επιτρέψει την εκ νέου υποβολή νέων αιτήσεων φωτοβολταϊκών σταθμών και θα χορηγεί Οριστικές Προσφορές Σύνδεσης, με βάση τις ποσοστώσεις ανά κατηγορία αιτούντων (π.χ. με την παραχώρηση του 80% της διαθέσιμης ισχύος για έργα επενδυτών).

Στην περίπτωση υποσταθμών με διαθέσιμο «χώρο» κάτω από 10 Μεγαβάτ δημιουργείται στην πραγματικότητα μια νέα λίστα με κορεσμένες περιοχές, στις οποίες ο ΔΕΔΔΗΕ θα συνεχίσει να μην δέχεται αιτήσεις παρά μόνον για net metering για οικίες, αγρότες και επιχειρήσεις.

Χρονικά ορόσημα για τις οριστικές προσφορές σύνδεσης από 1η Σεπτεμβρίου 2022

Όπως και στην εκδοχή του νομοσχεδίου που τέθηκε σε διαβούλευση, έτσι και στο κείμενο που υποβλήθηκε στη Βουλή προβλέπεται ότι η «μεταφορά» της εγγυητικής με την υποβολή της αίτησης σύνδεσης θα ισχύσει και για τα εκκρεμή αιτήματα. Έτσι, για τις εκκρεμείς αιτήσεις (συμπεριλαμβανομένων των κοινών αιτημάτων), οι επενδυτές θα πρέπει να προσκομίσουν την εγγυητική μέσα σε τρεις μήνες από την ψήφιση του νομοσχεδίου.

Την ίδια στιγμή, για τις Οριστικές Προσφορές Σύνδεσης που τεθούν σε εφαρμογή από την 1η Σεπτεμβρίου 2022, θα ισχύσουν τα χρονικά ορόσημα που εισάγονται με το νομοσχέδιο, για τη διασφάλιση της περαιτέρω αδειοδοτικής «ωρίμανσης» των επενδύσεων σε εύλογο χρόνο.

Έτσι, οι φωτοβολταϊκοί, χερσαίοι αιολικοί και υβριδικοί σταθμοί Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας θα πρέπει να αιτηθούν την έκδοση Άδειας Εγκατάστασης μέσα σε 12 μήνες από την αποδοχή της Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης. Η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί έως και κατά 12 μήνες, αν ο επενδυτής υποβάλει σχετική αίτηση και καταβάλλει το Τέλος Δέσμευσης Φυσικού Χώρου Εγκατάστασης, το οποίο είναι 300 ευρώ ανά μεγαβάτ Μέγιστης Ισχύος Παραγωγής, για κάθε μήνα παράτασης.