28
Δεκ

Μπαίνει σε εφαρμογή το “μπλόκο” στις Ενεργειακές Κοινότητες με μέλη που συμμετέχουν και σε άλλη εντός της ίδιας Περιφέρειας

Θοδωρής Παναγούλης

Με την Υπουργική Απόφαση του ΥΠΕΝ που δημοσιεύθηκε στο τέλος της προηγούμενης εβδομάδας και αφορά το νέο καθεστώς για τον τρόπο εξέτασης από τον ΔΕΔΔΗΕ των αιτήσεων επενδυτών ΑΠΕ για οριστικούς όρους σύνδεσης, μπαίνει σε εφαρμογή και το αυστηρότερο πλαίσιο που είχε εξαγγείλει ο κ. Χατζηδάκης για τις Ενεργειακές Κοινότητες.

Ειδικότερα, οι αιτήσεις Ενεργειακών Κοινοτήτων στις οποίες μετέχουν μέλη ίδια με άλλες προϋφιστάμενες Ενεργειακές Κοινότητες της ίδιας Περιφέρειας δεν θα εξετάζονται παρά μόνον εάν αλλάξει η σύνθεσή τους, και ως ημερομηνία υποβολής της αίτησης θα λογίζεται η ημερομηνία αντικατάστασης των κοινών μελών.

Συγκεκριμένα η Υπουργική Απόφαση αναφέρει τα εξής:

“Όσον αφορά σε εκκρεμείς αιτήσεις χορήγησης οριστικής προσφοράς σύνδεσης σταθμών που ανήκουν σε Ε.Κοιν., εφόσον κατά την εξέταση της αίτησης με βάση τα υποβληθέντα κατά το χρόνο υποβολής της στοιχεία, προκύπτει η ύπαρξη μελών ταυτόσημων με μέλη προϋφιστάμενης Ε.Κοιν. που δραστηριοποιείται στην ίδια Περιφέρεια με τον ίδιο σκοπό, ως ημερομηνία υποβολής της αίτησης χορήγησης οριστικής προσφοράς ορίζεται η ημερομηνία καταχώρησης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) της πράξης τροποποίησης της σύνθεσης των μελών της Ε.Κοιν”.