18
Μάι

Κερδίζουν έδαφος στην απασχόληση οι ΑΠΕ – Ποιοι κλάδοι ελκύουν περισσότερους εργαζόμενους και ποιές χώρες προπορεύονται στην ΕΕ

Μιχάλης Μαστοράκης

Αισθητή πλέον γίνεται η συμβολή των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στον τομέα της απασχόλησης με τους κλάδους της ηλιακής ενέργειας, αιολικής ενέργειας και βιοενέργειας να ξεχωρίζουν ανάμεσα στις «πράσινες» τεχνολογίες ως πιο ώριμες «πράσινες» βιομηχανίες.

Σύμφωνα με τα σχετικά στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το 2020, στην πρώτη θέση ως προς τον αριθμό θέσεων εργασίας στο σύνολο του κλάδου των ΑΠΕ έρχονται οι αντλίες θερμότητας αντιπροσωπεύοντας μερίδιο 24% και 318 χιλιάδες θέσεις εργασίας.

Ακολουθούν με 22% επί του συνόλου της απασχόλησης στον κλάδο των ΑΠΕ, τα βιοκαύσιμα με 238 χιλιάδες θέσεις εργασίας και 21% η αιολική ενέργεια με 280.400 θέσεις εργασίας.

Επιπρόσθετα, περίπου 1.3 εκατομμύρια άνθρωποι απασχολούνταν επαγγελματικά άμεσα ή έμμεσα με τον κλάδο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας το 2020, μέγεθος που το πιθανότερο να έχει αυξηθεί μέχρι τα σήμερα, δεδομένης της ραγδαίας ανάπτυξης των ΑΠΕ που έχει μεσολαβήσει την διετία.

Να σημειωθεί ότι συγκριτικά με το 2019, το παραπάνω νούμερο (1.3 εκατ. θέσεις εργασίας) συνιστά αύξηση 65 χιλιάδων θέσεων εργασίας (5.2%) από χρόνο σε χρόνο.

Οι τέσσερις κορυφαίες αγορές απασχόλησης για τέτοιες θέσεις εργασίας είναι η Γερμανία με 242 χιλιάδες και 18% επί του συνόλου της απασχόλησης στον κλάδο σε επίπεδο ΕΕ και ακολουθούν η Γαλλία με 164.400 θέσεις και 13%, η Ισπανία με 140.500 και 11% και η Ιταλία με 99.900 και 8%.

Σημειώνεται ότι ήδη από το 2020, ο σχετιζόμενος με την «πράσινη» ενέργεια κύκλος εργασιών της βιομηχανίας στα 27 κράτη-μέλη της ΕΕ υπολογιζόταν σε περίπου 163 δισεκατομμύρια ευρώ, αντιπροσωπεύοντας μια αύξηση της τάξης των 13.7 δισεκατομμυρίων ευρώ ή 9.2% συγκριτικά με το 2019.