31
Αυγ

Διαθέσιμο από την ΡΑΕ το “Υπόδειγμα δελτίου προόδου Βεβαίωσης Παραγωγού”

Στο πλαίσιο της διασφάλισης υλοποίησης των έργων ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ και για τη διευκόλυνση του ελέγχου τήρησης των προθεσμιών της Ά & ΄Β Φάσης Αδειοδότησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Άρθρο 12 του Ν.4685/2020 & στο Άρθρο 31 του N 4951/2022,  παρατίθεται υπόδειγμα δελτίου προόδου Βεβαίωσης Παραγωγού.